Werkwijze

Ons gezamenlijk doel zijn blije en gezonde paarden. De KNHS heeft dit doel overgenomen van de FEI in de welzijnscode. De basis voor het welzijn van het paard kennen we inmiddels als ‘Happy athlete’: het paard is ontspannen, soepel, los en flexibel, maar ook zelfverzekerd, oplettend en tevreden. Het paard en de ruiter begrijpen elkaar volledig, er is harmonie. Om dat doel te bereiken zullen we elkaar goed moeten begrijpen en dient het paard uitgebreid geanalyseerd moeten worden. Het eerste consult (de intake) ziet het er ongeveer als volgt uit;

✔ Een uitgebreid vraaggesprek (anamnese). Hierin worden allerlei zaken besproken, zoals; jullie (trainings-) doel, de huisvesting, medische voorgeschiedenis, voerbeleid, et cetera.

✔ Een grondige inspectie op stand, waarbij onder anderen bekeken wordt naar de bouw(zijn er door de conformatie wellicht al bepaalde ‘problemen’ te verwachten?), stand van de benen, vorm van de hoeven et cetera.

✔ Bij de palpatie wordt er bijvoorbeeld nagegaan hoe de spierspanning is, zijn er warmte verschillen of verdikkingen.

✔ Dan volgt er een bewegingsanalyse. Als het mogelijk is monsteren we eerst op harde bodem (stap en draf), om vervolgens uitgebreid naar de bewegingen van het paard te kijken op de zachte bodem (stap, draf en galop).

✔ Eenmaal terug op stal zal het paard nogmaals gepalpeerd worden (zijn er verschillen nu het paard bewogen heeft) en zullen er aanvullende tests uitgevoerd worden. Denk hierbij aan testen ter controle van de mobiliteit en eventuele pijnlijkheden.Uit de verkregen informatie vloeit een behandelplan voort. Dit kan zijn door het starten van een massageplan of elektrotherapie (eventueel aangevuld met medical taping en/of oefeningen). Het kan ook zijn dat er eerst een verwijzing naar een andere professional zoals een dierenarts, osteopaat of fysiotherapeut nodig is. Bij Equibility wordt gewerkt met een elektronisch patiëntendossier wat de samenwerking met andere behandelaren gemakkelijk maakt. Zo kunnen de gegevens goed en duidelijk (altijd eerst in overleg met de eigenaar) gedeeld worden.


Klinkt dat goed en wil jij dit ook? Ga dan naar het contact formulier, mail, bel of app!